blog.rayanoos.ir 1396/12/24 23:38

راه های مختلفی برای مخفی کردن فایل ها وجود دارد.

در این پست به چگونگی مخفی کردن فایل برنامه در ویندوز میپردازیم. مخفی کردن فایل به طوری که حتی با فعال نمودن گزینه Show hidden files نیز نمایان نمی شود.


شاید از کارکرد دستور attrib در ویندوز اطلاع داشته باشید.

با استفاده از دستور attrib +s +h +r /s /d میتوانیم فایل ها را به طوری که فایل های سیستمی ویندوز مخفی هستند، مخفی کنیم.

و بلعکس با دستور attrib -s -h -r /s /d میتوانیم فایل های مخفی شده را ظاهر کنیم

اگر دستور را به صورتی که چند خط بالاتر گفته شده اجرا کنیم تمام فایل های موجود در درایو یا فولدری که دستور آنجا اجرا شده مخفی می شوند.

اما میتوانیم با آدرس دادن فایل های مد نظر خود را مخفی کنیم به صورت  attrib [fileAddress] +s +h +r /s /d

حال در سورس کد زیر ما با استفاده از پوینتر های کاراکتری در تابع اصلی، آدرس فایل را دریافت و جای گذاری کردیم.


 دانلود سورس کد