blog.rayanoos.ir 1397/01/3 09:58
در پست قبل به بررسی چگونگی اجرای برنامه بدون نمایان شدن صفحه کنسول با استفاده از فایل های VBS پرداختیم، در این مطلب به شما آموزش می دهیم چگونه با استفاده از کتابخانه Windows.h با 5 خط کد اینکار را انجام دهید.

ابتدا کتابخانه Windows.h را فراخوانی کنید و سپس تابع زیر را در برنامه خود قرار دهید و آن را در ابتدای تابع اصلی فراخوانی کنید.

دانلود سورس کد | کلیک کنید | Main.c