blog.rayanoos.ir 1397/04/30 10:36
در این پست سورس کد برنامه ای را به شما معرفی خواهیم کرد که دیگر برنامه ها و سرویس های درحال اجرا را می بندد که موجب تخلیه رم می شود. علاوه بر آن سرویس های دسکتاپ را نیز بسته و تنها یک CMD در اختیار کاربر قرار می دهد. البته قابلیت بازگشت به حالت اولیه را نیز دارد.

زبان :  C

در حقیقت ما با استفاده از دستور TaskList تمام برنامه های در حال اجرا را میگیریم و سپس با جدا کردن نام برنامه از لیست، و با استفاده از دستور TaskKill آن را می بندیم.

گرفتن لیست برنامه های درحال اجرا:  tasklist /fi "STATUS eq running" /fo csv

بستن برنامه :   taskkill /im Name.exe /f

"توضیحات این مطلب بزودی بروز می شود"


این را می توانید در استارتاپ یا رجیستری ویندوز قرار دهید تا هنگام بالا آمدن سیستم به صورت خودکار اجرا شود.

در صورتی که پیشنهادی برای این برنامه داشتید میتوانید آن را در صفحه گیت هاب اعمال کنید.