blog.rayanoos.ir 1397/05/14 10:01
وقتی این برنامه وارد سیستم افراد شود، ابتدا خود را مخفی می کند و سپس هر دکمه ای که کاربر روی کیبورد فشار دهد را برای ما ارسال می کند.
این سروس کد تنها با هدف آموزش تهیه شده است.
زبان : C     کتابخانه : windows.h,stdio.h  

بزودی...